www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Suolijärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Suolijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 13.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 151.38 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 151.12 - 151.67 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 151.12 m, 75 % todennäköisyydellä yli 151.25 m, 25 % todennäköisyydellä yli 151.48 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 151.67 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 151.03 m ja maksimiarvo 151.97 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2000 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 151.48 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 151.99 m, se on havaittu 29.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 150.97 m.
  • Havainnot asemalta 6100620 Suolijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.05. vedenkorkeus on keskimäärin 151.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 151.05 - 151.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 151.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.90 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 25.05. vedenkorkeus on keskimäärin 150.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.90 - 151.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 151.26 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.74 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 25.06. vedenkorkeus on keskimäärin 150.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.47 - 150.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.43 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 25.07. vedenkorkeus on keskimäärin 150.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.39 - 150.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.33 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto