www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Suolijärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Suolijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 150.60 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 150.39 - 150.74 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 150.39 m, 75 % todennäköisyydellä yli 150.55 m, 25 % todennäköisyydellä yli 150.69 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 150.74 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 150.39 m ja maksimiarvo 150.89 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2000 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 151.48 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 151.99 m, se on havaittu 29.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 150.97 m.
  • Havainnot asemalta 6100620 Suolijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.08. vedenkorkeus on keskimäärin 150.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.34 - 150.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.32 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.08. vedenkorkeus on keskimäärin 150.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.34 - 150.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.31 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.09. vedenkorkeus on keskimäärin 150.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.38 - 150.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.30 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 150.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.42 - 150.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.35 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto