www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Suolijärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Suolijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 11.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 151.61 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 151.15 - 151.91 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 151.15 m, 75 % todennäköisyydellä yli 151.44 m, 25 % todennäköisyydellä yli 151.77 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 151.91 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 151.13 m ja maksimiarvo 152.12 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2000 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 151.48 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 151.99 m, se on havaittu 29.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 150.97 m.
  • Havainnot asemalta 6100620 Suolijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 150.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.41 - 150.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.41 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 150.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.39 - 150.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.38 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 150.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.38 - 150.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 150.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.37 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 150.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 150.57 - 150.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 151.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 150.43 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto