www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Korvuanjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Korvuanjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 9.92 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 5.51 - 13.0 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 5.51 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 8.53 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 11.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 13.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 5.30 m3/s ja maksimiarvo 16.1 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto