www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Korvuanjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Korvuanjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 242.60 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 242.53 - 242.65 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 242.53 m, 75 % todennäköisyydellä yli 242.57 m, 25 % todennäköisyydellä yli 242.62 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 242.65 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 242.52 m ja maksimiarvo 242.68 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2008 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 242.56 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 242.78 m, se on havaittu 17.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 242.42 m.
  • Havainnot asemalta 6100630 Korvuanjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 242.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.50 - 242.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.46 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 242.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.54 - 242.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.51 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 242.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.37 - 242.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.33 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 242.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.31 - 242.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.24 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto