www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Korvuanjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Korvuanjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 242.42 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 242.40 - 242.47 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 242.40 m, 75 % todennäköisyydellä yli 242.41 m, 25 % todennäköisyydellä yli 242.44 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 242.47 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 242.40 m ja maksimiarvo 242.53 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2008 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 242.56 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 242.78 m, se on havaittu 17.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 242.42 m.
  • Havainnot asemalta 6100630 Korvuanjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.11. vedenkorkeus on keskimäärin 242.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.38 - 242.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.37 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.11. vedenkorkeus on keskimäärin 242.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.37 - 242.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.33 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.12. vedenkorkeus on keskimäärin 242.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.32 - 242.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.29 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.01. vedenkorkeus on keskimäärin 242.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.27 - 242.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.25 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto