www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Korvuanjärvi

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Korvuanjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 242.31 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 242.30 - 242.31 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 242.30 m, 75 % todennäköisyydellä yli 242.30 m, 25 % todennäköisyydellä yli 242.31 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 242.31 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 242.30 m ja maksimiarvo 242.32 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2008 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 242.56 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 242.78 m, se on havaittu 17.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 242.42 m.
  • Havainnot asemalta 6100630 Korvuanjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 242.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.28 - 242.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.28 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 242.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.26 - 242.28 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.24 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 242.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.23 - 242.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.21 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 242.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.28 - 242.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.23 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto