www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Naamankajärvi-Polvijärvet

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Naamankajärvi-Polvijärvet > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.10.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.10.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 9.91 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 9.87 - 14.6 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 9.87 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 9.89 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 9.97 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 14.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 9.86 m3/s ja maksimiarvo 29.7 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto