www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Naamankajärvi-Polvijärvet

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Naamankajärvi-Polvijärvet > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.9.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.9.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.10.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 12.3 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 11.1 - 29.0 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 11.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 11.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 17.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 29.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 11.0 m3/s ja maksimiarvo 40.9 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto