www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Naamankajärvi-Polvijärvet

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Naamankajärvi-Polvijärvet > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.1.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.1.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.1.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.86 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.84 - 1.91 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.84 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.84 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.88 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.91 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.84 m3/s ja maksimiarvo 1.92 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto