www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Naamankajärvi-Polvijärvet

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Naamankajärvi-Polvijärvet > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.8.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 173.65 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 173.49 - 173.85 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 173.49 m, 75 % todennäköisyydellä yli 173.56 m, 25 % todennäköisyydellä yli 173.73 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 173.85 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 173.49 m ja maksimiarvo 173.98 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2000 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 174.39 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 174.77 m, se on havaittu 15.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 173.94 m.
  • Havainnot asemalta 6100610 Naamankajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 29.07. vedenkorkeus on keskimäärin 173.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 173.43 - 173.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 173.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 173.42 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 15.08. vedenkorkeus on keskimäärin 173.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 173.42 - 173.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 173.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 173.40 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 15.09. vedenkorkeus on keskimäärin 173.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 173.46 - 173.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 173.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 173.41 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 15.10. vedenkorkeus on keskimäärin 173.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 173.50 - 173.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 173.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 173.45 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto