www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Naamankajärvi-Polvijärvet

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Naamankajärvi-Polvijärvet > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 3.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 173.77 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 173.66 - 174.00 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 173.66 m, 75 % todennäköisyydellä yli 173.72 m, 25 % todennäköisyydellä yli 173.85 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 174.00 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 173.66 m ja maksimiarvo 174.26 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2000 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 174.39 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 174.77 m, se on havaittu 15.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 173.94 m.
  • Havainnot asemalta 6100610 Naamankajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 173.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 173.62 - 173.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 173.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 173.56 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 173.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 173.54 - 173.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 173.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 173.51 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 173.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 173.46 - 173.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 173.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 173.44 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.01. vedenkorkeus on keskimäärin 173.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 173.45 - 173.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 173.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 173.43 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto