www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Naamankajärvi-Polvijärvet

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Naamankajärvi-Polvijärvet > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.9.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.9.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.10.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 173.85 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 173.82 - 174.22 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 173.82 m, 75 % todennäköisyydellä yli 173.82 m, 25 % todennäköisyydellä yli 173.98 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 174.22 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 173.82 m ja maksimiarvo 174.45 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2000 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 174.40 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 174.77 m, se on havaittu 15.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 173.94 m.
  • Havainnot asemalta 6100610 Naamankajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.10. vedenkorkeus on keskimäärin 173.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 173.62 - 173.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 173.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 173.57 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 173.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 173.60 - 173.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 173.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 173.52 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 173.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 173.48 - 173.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 173.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 173.44 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 173.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 173.45 - 173.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 173.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 173.43 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto