www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Taivalkosken pato

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Taivalkosken pato > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.11.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.1.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 27.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 23.2 - 41.9 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 23.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 25.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 31.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 41.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 22.1 m3/s ja maksimiarvo 50.6 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto