www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Taivalkosken pato

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Taivalkosken pato > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 194.74 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 194.66 - 194.85 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 194.66 m, 75 % todennäköisyydellä yli 194.72 m, 25 % todennäköisyydellä yli 194.79 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 194.85 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 194.66 m ja maksimiarvo 194.92 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2012 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 195.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 195.60 m, se on havaittu 20.01.2016 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 194.70 m.
  • Havainnot asemalta 6161200. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Asuintaloja kastumisvaarassa 196.00 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.05. vedenkorkeus on keskimäärin 194.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 194.67 - 194.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 194.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 194.63 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 194.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 194.55 - 194.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 194.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 194.53 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 194.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 194.54 - 194.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 194.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 194.52 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 194.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 194.54 - 194.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 194.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 194.51 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto