www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Taivalkosken pato

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Taivalkosken pato > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 194.58 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 194.57 - 194.61 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 194.57 m, 75 % todennäköisyydellä yli 194.57 m, 25 % todennäköisyydellä yli 194.58 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 194.61 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 194.57 m ja maksimiarvo 194.66 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2012 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 195.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 195.60 m, se on havaittu 20.01.2016 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 194.70 m.
  • Havainnot asemalta 6161200. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Asuintaloja kastumisvaarassa 196.00 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 194.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 194.55 - 194.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 194.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 194.54 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 194.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 194.56 - 194.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 194.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 194.53 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 195.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 195.07 - 195.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 195.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 194.71 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 195.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 195.17 - 195.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 196.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 195.11 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto