www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Taivalkosken pato

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Taivalkosken pato > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 4.2.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.1.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.2.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 196.04 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 195.44 - 196.22 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 195.44 m, 75 % todennäköisyydellä yli 195.72 m, 25 % todennäköisyydellä yli 196.11 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 196.22 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 195.30 m ja maksimiarvo 196.33 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2012 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 195.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 195.60 m, se on havaittu 20.01.2016 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 194.70 m.
  • Havainnot asemalta 6161200. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Asuintaloja kastumisvaarassa 196.00 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.11. vedenkorkeus on keskimäärin 194.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 194.56 - 194.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 194.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 194.54 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.11. vedenkorkeus on keskimäärin 194.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 194.57 - 194.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 194.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 194.54 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.12. vedenkorkeus on keskimäärin 195.18 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 195.07 - 195.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 195.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 194.67 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.01. vedenkorkeus on keskimäärin 195.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 195.16 - 195.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 196.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 195.10 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto