www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Taivalkosken pato

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Taivalkosken pato > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.2.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.1.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.2.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 196.05 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 195.44 - 196.27 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 195.44 m, 75 % todennäköisyydellä yli 195.78 m, 25 % todennäköisyydellä yli 196.16 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 196.27 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 195.30 m ja maksimiarvo 196.39 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2012 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 195.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 195.60 m, se on havaittu 20.01.2016 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 194.70 m.
  • Havainnot asemalta 6161200. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Asuintaloja kastumisvaarassa 196.00 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.08. vedenkorkeus on keskimäärin 194.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 194.51 - 194.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 194.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 194.50 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.08. vedenkorkeus on keskimäärin 194.50 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 194.50 - 194.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 194.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 194.49 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 194.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 194.49 - 194.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 194.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 194.48 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 194.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 194.50 - 194.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 194.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 194.47 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto