www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Väätäjänsuvanto

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Väätäjänsuvanto > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 27.12.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 48.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 47.6 - 57.9 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 47.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 47.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 51.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 57.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 47.5 m3/s ja maksimiarvo 74.1 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1956 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 182.28 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 460.00 m3/s, se on havaittu 12.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 90.50 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           61.42           14.235          
  2           170.20           9.026          
  3           200.96           11.468          
  4           220.65           13.530          
  5           235.23           15.200          
  6           246.82           16.588          
  7           256.45           17.771          
  8           264.69           18.801          
  9           271.89           19.713          
  10           278.28           20.530          
  15           302.57           23.687          
  20           319.58           25.934          
  30           343.34           29.110          
  40           360.09           31.369          
  50           373.04           33.123          
  60           383.60           34.558          
  70           392.51           35.772          
  80           400.23           36.825          
  90           407.02           37.754          
  100           413.10           38.586          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6100500 Väätäjänsuvanto havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto