www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Väätäjänsuvanto

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Väätäjänsuvanto > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.9.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.9.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.9.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 39.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 39.6 - 54.3 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 39.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 39.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 42.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 54.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 39.6 m3/s ja maksimiarvo 69.8 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1956 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 182.61 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 460.00 m3/s, se on havaittu 12.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 90.50 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           60.70           14.489          
  2           170.42           9.187          
  3           201.45           11.672          
  4           221.31           13.771          
  5           236.01           15.470          
  6           247.70           16.883          
  7           257.42           18.087          
  8           265.73           19.136          
  9           272.99           20.063          
  10           279.44           20.895          
  15           303.94           24.108          
  20           321.10           26.396          
  30           345.06           29.628          
  40           361.96           31.927          
  50           375.02           33.712          
  60           385.67           35.173          
  70           394.66           36.409          
  80           402.44           37.480          
  90           409.30           38.426          
  100           415.43           39.272          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6100500 Väätäjänsuvanto havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto