www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Väätäjänsuvanto

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Väätäjänsuvanto > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 142 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 86.5 - 212 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 86.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 120 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 162 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 212 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 80.5 m3/s ja maksimiarvo 224 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1956 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 182.61 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 460.00 m3/s, se on havaittu 12.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 90.50 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           60.70           14.489          
  2           170.42           9.187          
  3           201.45           11.672          
  4           221.31           13.771          
  5           236.01           15.470          
  6           247.70           16.883          
  7           257.42           18.087          
  8           265.73           19.136          
  9           272.99           20.063          
  10           279.44           20.895          
  15           303.94           24.108          
  20           321.10           26.396          
  30           345.06           29.628          
  40           361.96           31.927          
  50           375.02           33.712          
  60           385.67           35.173          
  70           394.66           36.409          
  80           402.44           37.480          
  90           409.30           38.426          
  100           415.43           39.272          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6100500 Väätäjänsuvanto havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto