www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Väätäjänsuvanto

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Väätäjänsuvanto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 162.18 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 162.10 - 162.65 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 162.10 m, 75 % todennäköisyydellä yli 162.11 m, 25 % todennäköisyydellä yli 162.31 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 162.65 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 162.09 m ja maksimiarvo 162.94 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1956 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 163.81 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 164.71 m, se on havaittu 15.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 162.97 m.
  • Havainnot asemalta 6100500 Väätäjänsuvanto. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.08. vedenkorkeus on keskimäärin 161.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 161.94 - 161.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 162.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 161.91 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.08. vedenkorkeus on keskimäärin 161.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 161.87 - 161.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 162.16 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 161.80 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 161.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 161.76 - 162.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 162.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 161.63 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 162.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 161.91 - 162.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 162.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 161.61 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto