www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Väätäjänsuvanto

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Väätäjänsuvanto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 162.02 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 161.99 - 162.21 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 161.99 m, 75 % todennäköisyydellä yli 162.00 m, 25 % todennäköisyydellä yli 162.12 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 162.21 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 161.97 m ja maksimiarvo 162.39 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1956 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 163.81 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 164.71 m, se on havaittu 15.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 162.97 m.
  • Havainnot asemalta 6100500 Väätäjänsuvanto. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.07. vedenkorkeus on keskimäärin 161.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 161.90 - 162.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 162.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 161.87 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.07. vedenkorkeus on keskimäärin 162.02 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 161.95 - 162.14 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 162.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 161.82 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 162.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 161.98 - 162.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 162.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 161.80 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 161.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 161.83 - 162.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 162.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 161.62 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto