www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Väätäjänsuvanto

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Väätäjänsuvanto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.9.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 162.23 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 162.23 - 162.46 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 162.23 m, 75 % todennäköisyydellä yli 162.23 m, 25 % todennäköisyydellä yli 162.27 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 162.46 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 162.23 m ja maksimiarvo 162.68 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1956 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 163.81 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 164.71 m, se on havaittu 15.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 162.97 m.
  • Havainnot asemalta 6100500 Väätäjänsuvanto. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.10. vedenkorkeus on keskimäärin 162.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 162.04 - 162.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 162.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 161.98 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 162.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 162.06 - 162.28 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 162.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 162.01 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 162.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 162.23 - 162.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 162.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 162.03 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 162.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 162.70 - 163.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 163.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 162.40 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto