www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kurenalus Jonku

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kurenalus Jonku > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 388 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 259 - 593 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 259 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 326 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 463 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 593 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 236 m3/s ja maksimiarvo 633 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1956 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 404.41 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 900.00 m3/s, se on havaittu 25.05.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 129.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           164.44           27.306          
  2           380.41           17.313          
  3           441.50           21.998          
  4           480.59           25.953          
  5           509.53           29.156          
  6           532.55           31.818          
  7           551.67           34.088          
  8           568.03           36.064          
  9           582.32           37.812          
  10           595.02           39.380          
  15           643.25           45.435          
  20           677.02           49.747          
  30           724.19           55.839          
  40           757.45           60.171          
  50           783.16           63.536          
  60           804.13           66.288          
  70           821.82           68.618          
  80           837.14           70.637          
  90           850.64           72.419          
  100           862.70           74.014          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 61kuren havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto