www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kurenalus Jonku

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kurenalus Jonku > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 8.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 30.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 332 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 206 - 526 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 206 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 277 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 416 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 526 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 187 m3/s ja maksimiarvo 547 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1956 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 404.67 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 900.00 m3/s, se on havaittu 25.05.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 129.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           166.68           26.857          
  2           380.87           17.029          
  3           441.45           21.637          
  4           480.22           25.527          
  5           508.92           28.677          
  6           531.74           31.295          
  7           550.71           33.527          
  8           566.93           35.471          
  9           581.11           37.191          
  10           593.70           38.733          
  15           641.53           44.689          
  20           675.02           48.929          
  30           721.80           54.921          
  40           754.79           59.182          
  50           780.29           62.491          
  60           801.08           65.199          
  70           818.63           67.490          
  80           833.81           69.476          
  90           847.20           71.229          
  100           859.17           72.798          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 61kuren havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto