www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Livojoki Hanhikoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Livojoki Hanhikoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 3.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 203 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 107 - 287 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 107 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 138 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 246 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 287 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 86.3 m3/s ja maksimiarvo 319 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1974 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 239.30 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 433.00 m3/s, se on havaittu 02.05.1987 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 96.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           117.85           16.324          
  2           227.16           10.351          
  3           258.07           13.151          
  4           277.86           15.516          
  5           292.51           17.431          
  6           304.16           19.022          
  7           313.83           20.379          
  8           322.11           21.560          
  9           329.35           22.606          
  10           335.77           23.543          
  15           360.18           27.163          
  20           377.28           29.741          
  30           401.15           33.383          
  40           417.98           35.972          
  50           430.99           37.984          
  60           441.60           39.630          
  70           450.56           41.022          
  80           458.31           42.230          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           465.14           43.295          
  100           471.25           44.249          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101210 Livojoki Hanhikoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto