www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Livojoki Hanhikoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Livojoki Hanhikoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 164 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.5 - 264 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 76.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 145 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 217 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 264 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 73.4 m3/s ja maksimiarvo 301 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1974 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 238.22 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 433.00 m3/s, se on havaittu 02.05.1987 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 96.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           117.60           16.027          
  2           226.16           10.162          
  3           256.86           12.911          
  4           276.51           15.233          
  5           291.05           17.113          
  6           302.62           18.675          
  7           312.23           20.007          
  8           320.45           21.167          
  9           327.64           22.193          
  10           334.02           23.114          
  15           358.26           26.668          
  20           375.24           29.198          
  30           398.95           32.774          
  40           415.66           35.316          
  50           428.59           37.291          
  60           439.12           38.907          
  70           448.02           40.274          
  80           455.72           41.459          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           462.50           42.505          
  100           468.56           43.442          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101210 Livojoki Hanhikoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto