www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Livojoki Hanhikoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Livojoki Hanhikoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 118.28 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 117.94 - 118.64 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 117.94 m, 75 % todennäköisyydellä yli 118.20 m, 25 % todennäköisyydellä yli 118.47 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 118.64 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 117.91 m ja maksimiarvo 119.16 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1973 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 118.52 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 119.63 m, se on havaittu 05.05.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 117.37 m.
  • Havainnot asemalta 6101210 Livojoki, Hanhikoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.05. vedenkorkeus on keskimäärin 118.09 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.93 - 118.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 118.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.48 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.05. vedenkorkeus on keskimäärin 117.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.38 - 117.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 118.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.17 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.06. vedenkorkeus on keskimäärin 116.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.72 - 116.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.19 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.64 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.07. vedenkorkeus on keskimäärin 116.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.60 - 116.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.55 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto