www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Livojoki Hanhikoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Livojoki Hanhikoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 14.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 117.02 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 116.90 - 117.52 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 116.90 m, 75 % todennäköisyydellä yli 116.91 m, 25 % todennäköisyydellä yli 117.21 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 117.52 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 116.90 m ja maksimiarvo 117.95 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1973 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 118.52 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 119.63 m, se on havaittu 05.05.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 117.37 m.
  • Havainnot asemalta 6101210 Livojoki, Hanhikoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 116.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.64 - 116.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.61 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 116.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.64 - 116.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 116.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.58 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 116.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.78 - 116.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 116.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.73 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 116.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.76 - 116.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 116.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.75 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto