www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Livojoki Hanhikoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Livojoki Hanhikoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.2.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 116.78 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 116.78 - 116.83 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 116.78 m, 75 % todennäköisyydellä yli 116.78 m, 25 % todennäköisyydellä yli 116.79 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 116.83 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 116.78 m ja maksimiarvo 116.91 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1973 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 118.52 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 119.63 m, se on havaittu 05.05.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 117.37 m.
  • Havainnot asemalta 6101210 Livojoki, Hanhikoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.02. vedenkorkeus on keskimäärin 116.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.77 - 116.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 116.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.77 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.02. vedenkorkeus on keskimäärin 116.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.76 - 116.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 116.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.75 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.03. vedenkorkeus on keskimäärin 116.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.73 - 116.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 116.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.72 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.04. vedenkorkeus on keskimäärin 116.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.76 - 117.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 118.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.69 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto