www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Livojoki Hanhikoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Livojoki Hanhikoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 118.30 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 117.92 - 118.70 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 117.92 m, 75 % todennäköisyydellä yli 118.08 m, 25 % todennäköisyydellä yli 118.45 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 118.70 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 117.89 m ja maksimiarvo 119.20 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1973 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 118.52 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 119.63 m, se on havaittu 05.05.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 117.37 m.
  • Havainnot asemalta 6101210 Livojoki, Hanhikoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.05. vedenkorkeus on keskimäärin 118.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.93 - 118.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 118.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.44 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 25.05. vedenkorkeus on keskimäärin 117.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.23 - 117.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.89 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.09 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 25.06. vedenkorkeus on keskimäärin 116.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.70 - 116.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.63 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 25.07. vedenkorkeus on keskimäärin 116.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.59 - 116.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.55 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto