www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Livojoki Hanhikoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Livojoki Hanhikoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 118.45 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 118.04 - 118.79 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 118.04 m, 75 % todennäköisyydellä yli 118.26 m, 25 % todennäköisyydellä yli 118.60 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 118.79 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 117.91 m ja maksimiarvo 118.80 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1973 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 118.52 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 119.63 m, se on havaittu 05.05.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 117.37 m.
  • Havainnot asemalta 6101210 Livojoki, Hanhikoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.05. vedenkorkeus on keskimäärin 118.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.99 - 118.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 118.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 117.59 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 117.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 117.12 - 117.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.95 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 116.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.67 - 116.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 117.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.62 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 116.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.59 - 116.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 116.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.54 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto