www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kipinä

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kipinä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 7.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 1.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 501 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 293 - 731 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 293 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 426 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 624 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 731 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 262 m3/s ja maksimiarvo 876 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1956 - 1995 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 684.88 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1190.00 m3/s, se on havaittu 14.05.1956 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 338.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           329.46           49.532          
  2           649.34           31.406          
  3           739.81           39.904          
  4           797.71           47.079          
  5           840.57           52.889          
  6           874.66           57.717          
  7           902.98           61.835          
  8           927.21           65.419          
  9           948.39           68.591          
  10           967.19           71.435          
  15           1038.63           82.419          
  20           1088.64           90.240          
  30           1158.51           101.291          
  40           1207.77           109.149          
  50           1245.85           115.253          
  60           1276.90           120.246          
  70           1303.11           124.471          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           1325.80           128.134          
  90           1345.79           131.367          
  100           1363.66           134.261          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101400 Kipinä havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto