www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kipinä

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kipinä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 98.57 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 98.26 - 98.86 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 98.26 m, 75 % todennäköisyydellä yli 98.41 m, 25 % todennäköisyydellä yli 98.72 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 98.86 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 98.26 m ja maksimiarvo 99.17 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1956 - 1995 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 100.56 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 102.44 m, se on havaittu 14.05.1956 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 99.63 m.
  • Havainnot asemalta 6101400 Kipinä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.08. vedenkorkeus on keskimäärin 98.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.21 - 98.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.18 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.08. vedenkorkeus on keskimäärin 98.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.15 - 98.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.10 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 98.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.20 - 98.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.03 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 98.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.29 - 98.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.04 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto