www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kipinä

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kipinä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 17.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.7.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 98.25 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 98.25 - 98.27 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 98.25 m, 75 % todennäköisyydellä yli 98.25 m, 25 % todennäköisyydellä yli 98.25 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 98.27 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 98.25 m ja maksimiarvo 98.35 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1956 - 1995 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 100.56 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 102.44 m, se on havaittu 14.05.1956 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 99.63 m.
  • Havainnot asemalta 6101400 Kipinä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.08. vedenkorkeus on keskimäärin 98.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.12 - 98.21 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.26 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.11 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 98.18 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.11 - 98.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.06 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 98.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.17 - 98.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.03 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 98.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.25 - 98.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.06 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto