www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kipinä

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kipinä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 5.2.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.2.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.2.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 98.97 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 98.95 - 99.02 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 98.95 m, 75 % todennäköisyydellä yli 98.96 m, 25 % todennäköisyydellä yli 99.00 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 99.02 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 98.95 m ja maksimiarvo 99.04 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1956 - 1995 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 100.56 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 102.44 m, se on havaittu 14.05.1956 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 99.63 m.
  • Havainnot asemalta 6101400 Kipinä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 98.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.96 - 98.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.95 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 98.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.93 - 98.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.92 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 98.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.83 - 98.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.80 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 99.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.93 - 99.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 100.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.66 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto