www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kipinä

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kipinä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 99.95 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 99.43 - 100.43 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 99.43 m, 75 % todennäköisyydellä yli 99.72 m, 25 % todennäköisyydellä yli 100.23 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 100.43 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 99.22 m ja maksimiarvo 100.51 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1956 - 1995 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 100.56 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 102.44 m, se on havaittu 14.05.1956 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 99.63 m.
  • Havainnot asemalta 6101400 Kipinä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 98.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.58 - 98.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.50 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 98.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.56 - 98.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.44 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 98.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.83 - 99.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.66 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.01. vedenkorkeus on keskimäärin 98.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.86 - 98.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.80 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto