www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kipinä

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kipinä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 11.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 100.04 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 99.71 - 100.36 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 99.71 m, 75 % todennäköisyydellä yli 99.88 m, 25 % todennäköisyydellä yli 100.15 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 100.36 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 99.61 m ja maksimiarvo 100.47 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1956 - 1995 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 100.56 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 102.44 m, se on havaittu 14.05.1956 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 99.63 m.
  • Havainnot asemalta 6101400 Kipinä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 99.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.72 - 99.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 100.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.55 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 99.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.52 - 99.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.27 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 98.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.56 - 98.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.45 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 98.50 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.43 - 98.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.26 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto