www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kipinä

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kipinä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 99.86 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 99.32 - 100.29 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 99.32 m, 75 % todennäköisyydellä yli 99.64 m, 25 % todennäköisyydellä yli 100.07 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 100.29 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 99.22 m ja maksimiarvo 100.43 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1956 - 1995 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 100.56 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 102.44 m, se on havaittu 14.05.1956 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 99.63 m.
  • Havainnot asemalta 6101400 Kipinä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.01. vedenkorkeus on keskimäärin 98.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.88 - 98.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.89 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.88 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.02. vedenkorkeus on keskimäärin 98.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.90 - 98.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.90 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 98.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.87 - 98.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.85 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 98.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.69 - 99.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.59 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto