www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Haapakoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Haapakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.12.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 102 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 102 - 168 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 102 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 102 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 102 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 168 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 102 m3/s ja maksimiarvo 238 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1964 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 629.34 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1096.00 m3/s, se on havaittu 14.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 306.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           300.96           39.388          
  2           596.51           24.974          
  3           680.10           31.732          
  4           733.60           37.437          
  5           773.20           42.057          
  6           804.70           45.896          
  7           830.86           49.171          
  8           853.25           52.021          
  9           872.81           54.543          
  10           890.18           56.805          
  15           956.19           65.539          
  20           1002.40           71.758          
  30           1066.95           80.546          
  40           1112.47           86.795          
  50           1147.65           91.649          
  60           1176.34           95.619          
  70           1200.55           98.979          
  80           1221.51           101.892          
  90           1239.98           104.462          
  100           1256.49           106.763          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101451 Haapakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto