www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Haapakoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Haapakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 27.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 157 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 156 - 168 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 156 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 156 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 158 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 168 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 156 m3/s ja maksimiarvo 239 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1964 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 630.86 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1096.00 m3/s, se on havaittu 14.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 306.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           299.86           40.075          
  2           597.77           25.410          
  3           682.02           32.286          
  4           735.95           38.091          
  5           775.87           42.791          
  6           807.62           46.698          
  7           833.99           50.029          
  8           856.56           52.929          
  9           876.27           55.495          
  10           893.79           57.796          
  15           960.32           66.683          
  20           1006.90           73.011          
  30           1071.97           81.952          
  40           1117.85           88.310          
  50           1153.31           93.248          
  60           1182.23           97.288          
  70           1206.64           100.707          
  80           1227.76           103.670          
  90           1246.38           106.286          
  100           1263.03           108.627          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101451 Haapakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto