www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Pahkakoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Pahkakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.4.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.3.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.4.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 187 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 91.7 - 486 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 91.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 108 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 310 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 486 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 91.2 m3/s ja maksimiarvo 756 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 643.84 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1073.00 m3/s, se on havaittu 14.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 306.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           306.57           42.040          
  2           610.11           26.656          
  3           695.96           33.868          
  4           750.91           39.958          
  5           791.58           44.889          
  6           823.93           48.987          
  7           850.80           52.482          
  8           873.79           55.524          
  9           893.89           58.216          
  10           911.73           60.630          
  15           979.52           69.952          
  20           1026.98           76.590          
  30           1093.28           85.969          
  40           1140.03           92.639          
  50           1176.16           97.820          
  60           1205.62           102.058          
  70           1230.50           105.644          
  80           1252.02           108.753          
  90           1270.99           111.496          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           1287.95           113.952          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101452 Pahkakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto