www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Pahkakoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Pahkakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 27.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 157 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 156 - 169 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 156 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 157 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 158 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 169 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 156 m3/s ja maksimiarvo 240 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 643.84 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1073.00 m3/s, se on havaittu 14.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 306.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           306.57           42.040          
  2           610.11           26.656          
  3           695.96           33.868          
  4           750.91           39.958          
  5           791.58           44.889          
  6           823.93           48.987          
  7           850.80           52.482          
  8           873.79           55.524          
  9           893.89           58.216          
  10           911.73           60.630          
  15           979.52           69.952          
  20           1026.98           76.590          
  30           1093.28           85.969          
  40           1140.03           92.639          
  50           1176.16           97.820          
  60           1205.62           102.058          
  70           1230.50           105.644          
  80           1252.02           108.753          
  90           1270.99           111.496          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           1287.95           113.952          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101452 Pahkakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto