www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Pahkakoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Pahkakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 8.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 30.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 486 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 278 - 696 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 278 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 400 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 611 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 696 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 264 m3/s ja maksimiarvo 810 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 642.70 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1073.00 m3/s, se on havaittu 14.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 306.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           308.55           41.241          
  2           609.28           26.149          
  3           694.34           33.224          
  4           748.78           39.198          
  5           789.07           44.035          
  6           821.12           48.055          
  7           847.75           51.484          
  8           870.52           54.468          
  9           890.43           57.109          
  10           908.11           59.477          
  15           975.27           68.622          
  20           1022.29           75.134          
  30           1087.98           84.335          
  40           1134.29           90.877          
  50           1170.09           95.960          
  60           1199.28           100.117          
  70           1223.92           103.635          
  80           1245.25           106.685          
  90           1264.04           109.376          
  100           1280.85           111.785          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101452 Pahkakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto