www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kierikki

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kierikki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 12.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.11.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 169 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 156 - 248 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 156 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 157 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 213 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 248 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 156 m3/s ja maksimiarvo 409 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1966 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 611.41 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 961.00 m3/s, se on havaittu 14.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 325.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           305.48           39.758          
  2           580.82           25.209          
  3           658.69           32.030          
  4           708.53           37.789          
  5           745.43           42.452          
  6           774.77           46.328          
  7           799.15           49.633          
  8           820.00           52.510          
  9           838.23           55.056          
  10           854.42           57.339          
  15           915.90           66.155          
  20           958.96           72.433          
  30           1019.10           81.303          
  40           1061.50           87.610          
  50           1094.28           92.510          
  60           1121.00           96.518          
  70           1143.57           99.909          
  80           1163.09           102.849          
  90           1180.30           105.444          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           1195.68           107.767          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101550 Kierikki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto