www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kierikki

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kierikki > Virtaamaennuste tekstinä




Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.9.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.8.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 115 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 78.8 - 197 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 78.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 98.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 153 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 197 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 75.2 m3/s ja maksimiarvo 273 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1966 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 611.41 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 961.00 m3/s, se on havaittu 14.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 325.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           305.48           39.758          
  2           580.82           25.209          
  3           658.69           32.030          
  4           708.53           37.789          
  5           745.43           42.452          
  6           774.77           46.328          
  7           799.15           49.633          
  8           820.00           52.510          
  9           838.23           55.056          
  10           854.42           57.339          
  15           915.90           66.155          
  20           958.96           72.433          
  30           1019.10           81.303          
  40           1061.50           87.610          
  50           1094.28           92.510          
  60           1121.00           96.518          
  70           1143.57           99.909          
  80           1163.09           102.849          
  90           1180.30           105.444          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           1195.68           107.767          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101550 Kierikki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto