www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Kierikki

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Kierikki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 31.1.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 30.1.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.1.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 76.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.0 - 78.3 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 76.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 76.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 77.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 78.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 75.9 m3/s ja maksimiarvo 78.8 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1966 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 610.58 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 961.00 m3/s, se on havaittu 14.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 325.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           307.84           38.921          
  2           580.30           24.678          
  3           657.37           31.356          
  4           706.69           36.994          
  5           743.20           41.559          
  6           772.23           45.353          
  7           796.35           48.588          
  8           816.99           51.405          
  9           835.02           53.898          
  10           851.04           56.132          
  15           911.89           64.763          
  20           954.49           70.909          
  30           1014.00           79.592          
  40           1055.96           85.767          
  50           1088.40           90.563          
  60           1114.84           94.487          
  70           1137.17           97.807          
  80           1156.49           100.685          
  90           1173.52           103.226          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           1188.74           105.499          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101550 Kierikki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto