www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Siuruanjoki Leuvankoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Siuruanjoki Leuvankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 7.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.11.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 68.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 29.4 - 148 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 29.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 48.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 87.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 148 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 28.6 m3/s ja maksimiarvo 168 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 371.65 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 694.00 m3/s, se on havaittu 05.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 141.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           128.44           28.394          
  2           347.33           18.003          
  3           409.24           22.875          
  4           448.87           26.988          
  5           478.20           30.318          
  6           501.52           33.086          
  7           520.90           35.446          
  8           537.48           37.501          
  9           551.97           39.319          
  10           564.84           40.949          
  15           613.72           47.246          
  20           647.95           51.729          
  30           695.76           58.063          
  40           729.47           62.568          
  50           755.53           66.067          
  60           776.77           68.929          
  70           794.71           71.351          
  80           810.23           73.451          
  90           823.91           75.304          
  100           836.14           76.963          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101600 Siuruanjoki Leuvankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto