www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Siuruanjoki Leuvankoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Siuruanjoki Leuvankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 18.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 32.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 27.4 - 80.6 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 27.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 27.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 41.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 80.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 27.4 m3/s ja maksimiarvo 127 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 371.65 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 694.00 m3/s, se on havaittu 05.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 141.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           128.44           28.394          
  2           347.33           18.003          
  3           409.24           22.875          
  4           448.87           26.988          
  5           478.20           30.318          
  6           501.52           33.086          
  7           520.90           35.446          
  8           537.48           37.501          
  9           551.97           39.319          
  10           564.84           40.949          
  15           613.72           47.246          
  20           647.95           51.729          
  30           695.76           58.063          
  40           729.47           62.568          
  50           755.53           66.067          
  60           776.77           68.929          
  70           794.71           71.351          
  80           810.23           73.451          
  90           823.91           75.304          
  100           836.14           76.963          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101600 Siuruanjoki Leuvankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto