www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Siuruanjoki Leuvankoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Siuruanjoki Leuvankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 47.88 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 47.60 - 48.34 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 47.60 m, 75 % todennäköisyydellä yli 47.76 m, 25 % todennäköisyydellä yli 48.11 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 48.34 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 47.42 m ja maksimiarvo 48.51 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 47.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 48.85 m, se on havaittu 13.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 47.09 m.
  • Havainnot asemalta 6101600 Siuruanjoki, Leuvankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 47.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 47.48 - 47.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 48.19 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 47.14 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 46.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 46.71 - 47.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 47.19 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 46.51 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 46.18 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 46.07 - 46.28 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 46.00 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 46.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 45.96 - 46.24 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 45.91 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto