www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Siuruanjoki Leuvankoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Siuruanjoki Leuvankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.4.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 46.87 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 46.34 - 48.60 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 46.34 m, 75 % todennäköisyydellä yli 46.46 m, 25 % todennäköisyydellä yli 47.78 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 48.60 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 46.34 m ja maksimiarvo 48.81 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 47.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 48.85 m, se on havaittu 13.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 47.09 m.
  • Havainnot asemalta 6101600 Siuruanjoki, Leuvankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 46.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 46.33 - 46.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 46.33 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 46.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 46.32 - 46.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.33 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 46.30 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 46.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 46.30 - 46.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 46.29 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 46.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 46.40 - 47.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 48.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 46.26 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto