www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Siuruanjoki Leuvankoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Siuruanjoki Leuvankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 47.91 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 47.57 - 48.32 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 47.57 m, 75 % todennäköisyydellä yli 47.69 m, 25 % todennäköisyydellä yli 48.05 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 48.32 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 47.50 m ja maksimiarvo 48.51 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 47.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 48.85 m, se on havaittu 13.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 47.09 m.
  • Havainnot asemalta 6101600 Siuruanjoki, Leuvankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.05. vedenkorkeus on keskimäärin 47.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 47.49 - 47.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 47.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 47.27 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 46.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 46.47 - 46.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 47.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 46.34 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 46.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 46.04 - 46.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 45.98 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 46.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 45.96 - 46.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 45.91 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto