www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Siuruanjoki Leuvankoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Siuruanjoki Leuvankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 46.31 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 46.31 - 46.49 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 46.31 m, 75 % todennäköisyydellä yli 46.31 m, 25 % todennäköisyydellä yli 46.32 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 46.49 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 46.31 m ja maksimiarvo 46.75 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 47.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 48.85 m, se on havaittu 13.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 47.09 m.
  • Havainnot asemalta 6101600 Siuruanjoki, Leuvankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 46.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 46.07 - 46.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 46.04 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 46.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 46.09 - 46.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 46.01 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 46.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 46.16 - 46.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 46.12 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 46.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 46.13 - 46.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 46.11 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto