www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Siuruanjoki Leuvankoski

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Siuruanjoki Leuvankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 48.03 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 47.27 - 48.51 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 47.27 m, 75 % todennäköisyydellä yli 47.67 m, 25 % todennäköisyydellä yli 48.22 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 48.51 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 47.25 m ja maksimiarvo 49.00 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 47.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 48.85 m, se on havaittu 13.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 47.09 m.
  • Havainnot asemalta 6101600 Siuruanjoki, Leuvankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.08. vedenkorkeus on keskimäärin 45.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 45.89 - 45.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 45.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 45.89 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 45.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 45.90 - 45.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 45.88 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 46.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 45.94 - 46.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 45.89 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 46.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 46.00 - 46.24 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 46.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 45.91 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto