www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Maalismaa

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Maalismaa > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 178 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 177 - 217 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 177 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 177 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 178 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 217 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 177 m3/s ja maksimiarvo 287 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1968 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 818.75 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1390.00 m3/s, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 422.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           388.35           57.190          
  2           775.71           36.262          
  3           885.27           46.073          
  4           955.39           54.358          
  5           1007.29           61.066          
  6           1048.57           66.640          
  7           1082.87           71.394          
  8           1112.21           75.533          
  9           1137.85           79.195          
  10           1160.62           82.479          
  15           1247.13           95.161          
  20           1307.69           104.191          
  30           1392.30           116.950          
  40           1451.95           126.023          
  50           1498.07           133.071          
  60           1535.67           138.836          
  70           1567.41           143.715          
  80           1594.88           147.944          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           1619.08           151.677          
  100           1640.73           155.017          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6101750 Maalismaa havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto