www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Raasakka

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Raasakka > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.2.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 4.2.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.2.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 102 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 97.9 - 125 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 97.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 99.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 110 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 125 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 97.6 m3/s ja maksimiarvo 139 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1911 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 834.37 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1429.00 m3/s, se on havaittu 09.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 395.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           447.44           33.126          
  2           795.68           21.003          
  3           894.18           26.687          
  4           957.21           31.485          
  5           1003.88           35.371          
  6           1040.99           38.600          
  7           1071.82           41.353          
  8           1098.20           43.750          
  9           1121.25           45.872          
  10           1141.72           47.774          
  15           1219.49           55.119          
  20           1273.95           60.350          
  30           1350.01           67.740          
  40           1403.64           72.995          
  50           1445.10           77.078          
  60           1478.90           80.417          
  70           1507.44           83.243          
  80           1532.13           85.692          
  90           1553.89           87.854          
  100           1573.35           89.790          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 61raasa havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto