logo
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Bifurkaatio Kiiminkijokeen

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Bifurkaatio Kiiminkijokeen > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaama on 0.00 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 6.10.2022 .