www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Iijoen vesistöalue - Bifurkaatio Kiiminkijokeen

Vesistöennusteet > Iijoen vesistöalue > Bifurkaatio Kiiminkijokeen > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 5.22 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.000 - 18.5 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.000 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 3.03 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 9.43 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 18.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.000 m3/s ja maksimiarvo 21.6 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto