www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Oijärvi

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Oijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.4.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.3.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.4.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 11.0 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 5.30 - 91.5 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 5.30 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 6.95 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 28.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 91.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 4.46 m3/s ja maksimiarvo 158 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto