www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Oijärvi

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Oijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.1.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.1.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.1.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 6.11 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.40 - 8.36 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.40 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.34 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 6.53 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 8.36 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 4.37 m3/s ja maksimiarvo 9.00 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto