www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Oijärvi

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Oijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 7.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.4.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 79.9 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 37.7 - 126 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 37.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 59.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 100 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 126 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 36.1 m3/s ja maksimiarvo 145 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto