www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Oijärvi

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Oijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 5.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.10.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 90.09 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 89.95 - 90.24 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 89.95 m, 75 % todennäköisyydellä yli 89.95 m, 25 % todennäköisyydellä yli 90.17 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 90.24 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 89.95 m ja maksimiarvo 90.30 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2005 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 90.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 91.39 m, se on havaittu 13.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 90.51 m.
 • Havainnot asemalta 6300100 Oijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Alin rakentamiskorkeus 92.20 m
 • Vettä tielle 91.30 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 06.08. vedenkorkeus on keskimäärin 89.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.85 - 89.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 89.89 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.82 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 23.08. vedenkorkeus on keskimäärin 89.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.82 - 89.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 89.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.80 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 89.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.81 - 89.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.79 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 90.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.92 - 90.14 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.80 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto