www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Oijärvi

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Oijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.12.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 90.21 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 90.12 - 90.45 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 90.12 m, 75 % todennäköisyydellä yli 90.14 m, 25 % todennäköisyydellä yli 90.30 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 90.45 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 90.12 m ja maksimiarvo 90.46 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2005 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 90.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 91.39 m, se on havaittu 13.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 90.51 m.
 • Havainnot asemalta 6300100 Oijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Alin rakentamiskorkeus 92.20 m
 • Vettä tielle 91.30 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 04.11. vedenkorkeus on keskimäärin 90.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 90.08 - 90.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.16 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 90.05 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 21.11. vedenkorkeus on keskimäärin 90.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 90.07 - 90.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.97 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.12. vedenkorkeus on keskimäärin 90.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.97 - 90.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.88 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.01. vedenkorkeus on keskimäärin 89.95 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.89 - 90.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.84 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto