www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Oijärvi

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Oijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2019 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 90.95 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 90.38 - 91.50 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 90.38 m, 75 % todennäköisyydellä yli 90.57 m, 25 % todennäköisyydellä yli 91.23 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 91.50 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 90.34 m ja maksimiarvo 91.84 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2005 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 90.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 91.39 m, se on havaittu 13.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 90.51 m.
 • Havainnot asemalta 6300100 Oijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Alin rakentamiskorkeus 92.20 m
 • Vettä tielle 91.30 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 04.10. vedenkorkeus on keskimäärin 90.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 90.07 - 90.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 90.01 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 90.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 90.09 - 90.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 90.05 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 90.09 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 90.05 - 90.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.36 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.94 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 90.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.95 - 90.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.87 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto