www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Oijärvi

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Oijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.5.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 91.29 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 90.72 - 91.69 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 90.72 m, 75 % todennäköisyydellä yli 91.08 m, 25 % todennäköisyydellä yli 91.49 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 91.69 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 90.68 m ja maksimiarvo 91.85 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2005 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 90.83 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 91.39 m, se on havaittu 13.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 90.51 m.
 • Havainnot asemalta 6300100 Oijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Alin rakentamiskorkeus 92.20 m
 • Vettä tielle 91.30 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 31.01. vedenkorkeus on keskimäärin 90.06 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 90.05 - 90.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 90.05 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 17.02. vedenkorkeus on keskimäärin 90.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.98 - 90.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.97 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 89.92 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.90 - 89.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.88 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 90.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 89.93 - 90.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 90.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 89.86 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto