www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Kivijoki

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Kivijoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 7.11.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.11.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 13.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.28 - 37.0 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.28 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 8.83 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 20.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 37.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 3.19 m3/s ja maksimiarvo 43.9 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2009 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 84.69 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 123.69 m3/s, se on havaittu 09.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 45.68 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           37.41           14.732          
  2           79.96           9.341          
  3           91.99           11.868          
  4           99.70           14.002          
  5           105.40           15.730          
  6           109.93           17.166          
  7           113.70           18.391          
  8           116.92           19.457          
  9           119.74           20.400          
  10           122.24           21.246          
  15           131.74           24.513          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  20           138.39           26.839          
  30           147.69           30.125          
  40           154.24           32.463          
  50           159.30           34.278          
  60           163.43           35.763          
  70           166.92           37.020          
  80           169.94           38.109          
  90           172.59           39.071          
  100           174.97           39.931          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6300101 Kivijoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto