www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Kivijoki

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Kivijoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 6.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 30.4.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 133 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 86.6 - 194 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 86.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 113 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 155 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 194 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 79.2 m3/s ja maksimiarvo 238 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2009 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 84.69 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 123.69 m3/s, se on havaittu 09.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 45.68 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           37.41           14.732          
  2           79.96           9.341          
  3           91.99           11.868          
  4           99.70           14.002          
  5           105.40           15.730          
  6           109.93           17.166          
  7           113.70           18.391          
  8           116.92           19.457          
  9           119.74           20.400          
  10           122.24           21.246          
  15           131.74           24.513          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  20           138.39           26.839          
  30           147.69           30.125          
  40           154.24           32.463          
  50           159.30           34.278          
  60           163.43           35.763          
  70           166.92           37.020          
  80           169.94           38.109          
  90           172.59           39.071          
  100           174.97           39.931          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6300101 Kivijoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto