www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Kivijoki

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Kivijoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 11.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 105.72 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 105.31 - 106.19 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 105.31 m, 75 % todennäköisyydellä yli 105.61 m, 25 % todennäköisyydellä yli 105.89 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 106.19 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 105.25 m ja maksimiarvo 106.76 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2006 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 107.17 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 107.80 m, se on havaittu 03.05.2008 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 106.45 m.
  • Havainnot asemalta 6300101 Kivijoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 105.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.21 - 105.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.04 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 105.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.13 - 105.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.01 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 105.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.09 - 105.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.04 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.01. vedenkorkeus on keskimäärin 105.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.06 - 105.21 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.04 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto