www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Kivijoki

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Kivijoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 105.31 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 105.01 - 105.84 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 105.01 m, 75 % todennäköisyydellä yli 105.07 m, 25 % todennäköisyydellä yli 105.55 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 105.84 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 105.01 m ja maksimiarvo 106.22 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2006 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 107.17 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 107.80 m, se on havaittu 03.05.2008 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 106.45 m.
  • Havainnot asemalta 6300101 Kivijoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 29.07. vedenkorkeus on keskimäärin 104.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 104.98 - 104.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 104.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.98 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 15.08. vedenkorkeus on keskimäärin 104.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 104.97 - 104.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.97 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 15.09. vedenkorkeus on keskimäärin 104.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 104.97 - 105.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.96 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 15.10. vedenkorkeus on keskimäärin 105.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.01 - 105.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.96 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto