www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Kivijoki

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Kivijoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 17.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.4.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 105.53 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 105.17 - 106.95 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 105.17 m, 75 % todennäköisyydellä yli 105.26 m, 25 % todennäköisyydellä yli 105.95 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 106.95 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 105.17 m ja maksimiarvo 107.65 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2006 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 107.17 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 107.80 m, se on havaittu 03.05.2008 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 106.45 m.
  • Havainnot asemalta 6300101 Kivijoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.02. vedenkorkeus on keskimäärin 105.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.12 - 105.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.11 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.02. vedenkorkeus on keskimäärin 105.09 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.08 - 105.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.07 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.03. vedenkorkeus on keskimäärin 105.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.04 - 105.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.19 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.03 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.04. vedenkorkeus on keskimäärin 105.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.16 - 105.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 106.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.03 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto