www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Kivijoki

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Kivijoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 105.18 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 105.17 - 105.25 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 105.17 m, 75 % todennäköisyydellä yli 105.17 m, 25 % todennäköisyydellä yli 105.19 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 105.25 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 105.16 m ja maksimiarvo 105.34 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2006 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 107.17 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 107.80 m, se on havaittu 03.05.2008 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 106.45 m.
  • Havainnot asemalta 6300101 Kivijoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 105.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.12 - 105.14 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.11 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.02. vedenkorkeus on keskimäärin 105.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.07 - 105.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.07 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.03. vedenkorkeus on keskimäärin 105.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.04 - 105.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 105.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.03 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.04. vedenkorkeus on keskimäärin 105.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 105.16 - 105.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 107.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 105.02 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto